Schválený rozpočet obce na rok 2009

Příjmy: (v tis.Kč)
Daň z příjm. fyzic. osob 350,0
Daň z příjm.FO ze SVČ 60,0
Daň z příjmu práv. osob 450,0
DPH 650,0
Správní poplatky 5,0
Daň z nemovitosti 650,0
Příjmy z pronáj. půdy 1,0
Příjmy z LH 110,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 400,0
Poplatek za odpady 350,0
Bytové hospodář. 250,0
Odstraňování kom. odp. 400,0
Neinvest. dotace 220,0
Dotace na JPO 2,0
Úřad práce 900,0
Stočné 70,0

Výdaje (v tis. Kč:)
Vodní hospodářství 92,0
Doprava 3,0
Školství 80,0
Zdravotnictví 3,0
Kultura 100,0
Vnitřní správa 110,0
Místní hospodářství 1.600,0
Lesní hospodářství 80,0
Bytové hospodářství 80,0
Odpadové hospodářství 150,0
mzdy ÚP 900,0
územní plánování 350,0
kanalizace 550,0
Oprava místních komunikací 250,0
JPO obce 120,0
hasičárna 400,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.868,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.868,0 Kč

Komentáře