Schválený rozpočet obce na rok 2008

Příjmy: (v tis.Kč)
Daň z příjm. fyzic. osob 200,0
Daň z příjm.FO ze SVČ 30,0
Daň z příjmu práv. osob 200,0
DPH 350,0
Správní poplatky 5,0
Daň z nemovitosti 350,0
Příjmy z pronáj. půdy 1,0
Příjmy z LH 80,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 300,0
Poplatek za odpady 200,0
Bytové hospodář. 200,0
Odstraňování kom. odp. 150,0
Neinvest. dotace 1.000,0
Inv.dotace na JPO 30,0
Úřad práce 1.100,0
Inv. dotace ze SR 400,0
Inv. dotace od PK 400,0
Stočné 70,0

Výdaje:
Vodní hospodářství 110,0
Doprava 3,0
Školství 90,0
Zdravotnictví 3,0
Kultura 90,0
Vnitřní správa 650,0
Místní hospodářství 350,0
Lesní hospodářství 60,0
Bytové hospodářství 240,0
mzdy ÚP 1.100,0
úvěr 200,0
územní plánování 143,0
kanalizace, ČEZ 150,0
Oprava místních komunikací 400,0
JPO obce 420,0
hasičárna 700,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.066,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.709,0 Kč

Komentáře