Schválený rozpočet obce na rok 2006

Příjmy: (v tis.Kč)
Daň z příjm. fyzic. osob 120,0
Daň z příjm.FO ze SVČ 10,0
Daň z příjmu práv. osob 130,0
DPH 180,0
Správní poplatky 5,0
Daň z nemovitosti 300,0
Za odnětí ZP 0,0
Poplatek za užívání VP 300,0
Příjmy z pronáj. půdy 3,0
Příjmy z LH 80,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 100,0
Poplatek za odpady 85,0
Bytové hospodář. 120,0
Odstraňování kom. odp. 300,0
Neinvest. dotace 1,0
Inv.dotace na JPO 1,0
Úřad práce 880,0
SFRB 550,0
Inv. dotace ze SR 2.820,0
Inv. dotace od PK 300,0
Nadační fondy 170,0

Výdaje:
Vodní hospodářství 215,0
Doprava 12,0
Školství 70,0
Zdravotnictví 3,0
Kultura 60,0
Vnitřní správa 1.400,0
Místní hospodářství 310,0
Územní plánování 90,0
Lesní hospodářství 100,0
1 BJ 600,0
Ecce Homo 50,0
Internet 120,0
Tepelné čerpadlo 1.200,0
Péče o krajinu 500,0
Přístavba OÚ, hasičárna 870,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.640,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.600,0 Kč

Komentáře