Schválený rozpočet obce na rok 2005

Příjmy: (v tis.Kč)
Daň z příjm. fyzic. osob 100,0
Daň z příjm.FO ze SVČ 30,0
Daň z příjmu práv. osob 110,0
DPH 150,0
Správní poplatky 2,0
Daň z nemovitosti 380,0
Za odnětí ZP 60,0
Poplatek za užívání VP 250,0
Příjmy z pronáj. půdy 25,0
Příjmy z LH 80,0
Příjmy z úroků 5,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 200,0
Poplatek za odpady 100,0
Bytové hospodář. 75,0
Odstraňování kom. odp. 350,0
Neinvest. dotace 1,28
Inv.dotace na JPO 10,0
Příjmy z prodeje akcií 20,0
Úřad práce 700,0
SFRB 550,0
Inv. dotace ze SR 1.640,0
Inv. dotace od PK 500,0

Výdaje:
Vodní hospodářství 698,0
Doprava 40,0
Školství 42,0
Zdravotnictví 3,0
Kultura 165,0
Vnitřní správa 1.600,0
Místní hospodářství 1,720,0
Územní plánování 60,0
Lesní hospodářství 100,0
Kaple Němč. 60,0
Ecce Homo 400,0

Celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.338,3 Kč
Celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.898,0 Kč
Rezerva 440,3 Kč

Komentáře