Sbor dobrovolných hasičů má nové vedení


V sobotu 22. listopadu se v místní hospodě sešlo 22. hasičů aby zhodnotili svoji práci za uplynulý rok. Svou účastí nás poctil i starosta Okresního sdružení hasičů v Rokycanech pan Oldřich Pařízek. Který nás svým projevem podpořil v naší práci a popřál nám mnoho úspěchů do nového roku.
Starosta obce Karel Ferschmann seznámil přítomné s nařízením vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a vysvětlil rozdíl mezi členy SDH (sboru dobrovolných hasičů) a JPO (jednotkou požární ochrany) obce. Doporučoval, aby v JPO byli členové, kteří by byli ochotni podstoupit lékařskou prohlídku. V souladu s usnesením valné hromady starosta jmenuje velitelem této jednotky pana Davida Vaška a jeho zástupcem pana Vladimíra Lišku. Starosta obce také kritizoval vedení SDH v její činnosti. Proto byli navrženy změny ve vedení, a valná hromada je po diskusi schválila.
Dále se diskutovalo o plánovaných akcích k stému výročí hasičského sboru v Olešné, které oslavíme v roce 2004.

Autor: Jakub Ferschmann
Valná hromada 22.11.jpg

Komentáře