Sběrný dvůr v Němčovicích dočasně uzavřen!


Upozorňujeme všechny občany, že po dobu výstavby sběrného dvora není možné zde ukládat žádný odpad. Kontejnery na tříděný odpad a kontejnery na zbytkový odpad byly přemístěny prozatímně do němčovické Višňovky. Ukládání jiných druhů odpadů, jako jsou pmenumatiky, nebezpečný odpad, tráva a větve, stavební suť apod. je zde přísně zakázáno. Tento materiál bude možné opět odevzdávat až po dokončení výstavby nového sběrného dvora. Předpokládaný termín kolaudace stavby se plánuje na začátek prosince 2009. Rovněž byl po tuto dobu přerušen příjem autovraků, lednic a televizorů, kovového odpadu a dalších materiálů. Věříme, že občané tuto situaci pochopí a že nebudou odpadky končit v příkopech a roklích. Na nový sběrný dvůr získala obec dotaci z Operačního fondu Životního prostředí ve výši 5,5 mil. Kč, přičemž celá stavba bude stát 6,2 mil. Kč. Děkujeme za pochopení.
003-1.JPG

Komentáře