Sběrný dvůr odpadů


Po únorovém otevření Sběrného dvora odpadů v Němčovicích vyhodnocujeme měsíc po měsíci jeho využívání občany z naší obce a jejího okolí. Ne jinak tomu bylo za měsíc květen. Tento měsíc byl zatím z pohledu množství odevzdaného odpadu měsícem nejúspěšnějším. Je vidět, že odpady z domácností všeho druhu trápí naše občany čím dál víc. Odpadů opravdu přibývá. Nejsložitější je likvidace objemového odpadu – starých sedacích souprav, křesel, koberců a matrací. Tento odpad vzhledem k množství použitých umělých hmot, různě kombinovaných, končí v kontejnerech na směsný komunální odpad a následně na skládce. To stojí peníze. Zatím neexistuje žádná firma, která by měla zájem tento odpad recyklovat. Občané při jejich nákupu také nehradí žádný recyklační poplatek v ceně na následnou likvidaci (tak, jako tomu je už např. u lednic nebo televizorů) a tak musí za něj zaplatit až při odevzdání k likvidaci. Tento materiál by se dal celkem dobře použít k přeměně na tepelnou energii ve spalovnách, jenže proti jejich výstavbě je mezi občany všeobecný odpor. Tak končí naše gauče bez užitku na skládkách.

Dalším odpadem, kterého z venkovských domácností přibývá, je zelený odpad. Tráva posekaná všemožnými sekačkami končí na sběrném dvoře. Nikdo už neseká trávu králíkům, všichni mají na dvorech a zahrádkách „anglický“ trávník, nikdo nemá doma kompost, tak jak to dříve bývalo zvykem. Naši předkové považovali kompost na konci zahrady za běžnou součást zahrádkářské či chovatelské činnosti. S množstvím trávy a zelených zbytků si tedy musíme poradit na sběrném dvoře. Zde ukládáme všechen zelený odpad do určeného prostoru, kde vlastně máme založený takový kompost „obecní“ pro celou vesnici. Zelený materiál se zde vápní, mísí se se zeminou pomocí nakladače a po zetlení a prokátrování přes hrubé síto bude nabízen zpět zahrádkářům. Počítá se, že cena 1 m3 bude stát cca 1000 Kč.

Další komoditou, která končí na sběrném dvoře je stavební odpad. Zde je třeba připomenout, že v tomto případě se nejedná o komunální odpad, tedy o odpad, který vzniká provozem domácností, ale stavební činností. Problémem začíná být likvidace sádrokartonových, heraklitových a azbestových desek. I zde končí tento odpad na skládce a proto je ukládání tohoto odpadu zpoplatněno.

Stejně tak problematickým odpadem je ten, který pochází z podnikatelské činnosti, např. plastové automobilové nárazníky, velké kanystry od různých chemikálií, silné fólie nebo pneumatiky. I za tento odpad se musí bohužel, platit. Pokud by se povedlo postavit na Břasích zařízení na likvidaci pneumatik pyrolízou, bylo by to dobré řešení a ubyl by nám jeden problém.

Přesto přezevšechno se snažíme, aby bylo možné pro většinu občanů odevzat u nás odpad bez poplatků. Obec vybírá peníze pouze za ten odpad, za který musí dále sama platit. Přesto se však dá už dnes říci, že značnou část odpadků lze u nás odevzdat zdarma.

V květnu 2010 bylo 61 % návštěvníků ve dvoře z naší obce, 39 % přijelo z obcí okolních. Nejvíce jich bylo z Radnic (19 %). Nejčastěji jezdí občané s odpadky v sobotu (35% z celého týdne), následuje pátek s 25%.

grafy 1x.jpg

Komentáře