Sběrný dvůr odpadů před dokončením


Stále platí, že po dobu výstavby sběrného dvora není možné zde ukládat žádný odpad. Kontejnery na tříděný odpad a kontejnery na zbytkový odpad jsou přemístěny prozatímně do Višňovky. Ukládání jiných druhů odpadů, jako jsou pneumatiky, nebezpečný odpad, tráva a větve, stavební suť apod. je zde přísně zakázáno. Tento materiál bude možné opět odevzdávat až po dokončení výstavby nového sběrného dvora. Předpokládaný termín kolaudace stavby se plánuje na začátek prosince 2009. Rovněž byl po tuto dobu přerušen příjem autovraků, kovového odpadu a dalších materiálů. Věříme, že naši občané tuto situaci pochopí a že nebudou odpadky končit v příkopech a roklích. Na nový sběrný dvůr získala obec dotaci EU z Operačního fondu Životního prostředí ve výši 5,5 mil. Kč, přičemž celá stavba bude stát 6,2 mil. Kč. Děkujeme za pochopení.
028-2.JPG

Komentáře