Sběrný dvůr odpadů byl dokončen


Ve stanoveném termínu (do konce listopadu 2009) byla dokončena a předána stavba sběrného dvora. Předpokládaný termín kolaudace sběrného dvora odpadů by měl být 17. prosince 2009 od 13 hodin, jeho slavnostní otevření 15. ledna 2010 a uvedení do provozu od 1. února 2010. Pro naše občany však bude k dispozici hned po kolaudaci.

V současné době se provádí už jen „kosmetické“ úpravy – instalují se informační tabule, vybavení dvora se polepuje identifikačními štítky, kompletují se klíčové svazky a probíhá zkušební provoz elektronického bezpečnostního systému, kamerového systému, připojení na internet, uklízí se.

Konečně má obec místo, kam schová zbylý stavební materiál a obecní technika se dostane pod zámek a pod střechu. Jednoduše řečeno – takový areál nám chyběl!

Za dobře odvedenou práci na této stavbě děkujeme všem zaměstnancům firmy Montyfaj s.r.o., všem pracovníkům firmy Karla Lukeše z Volduch, dále elektrikáři Jardovi Benešovi z Podmokel, zámečnické firmě z Volduch a všem dalším spolupracovníkům a řemeslníkům, kteří se na této stavbě podíleli.
015 (2)-1.JPG

Komentáře