Sběr bioodpadů a kovů od roku 2015


Nedávno přijatá novela zákona o odpadech (č. 229/2014 Sb.) zavedla povinné a plošné třídění biologicky rozložitelných odpadů a kovů v městech a obcích. Nebylo zbytí – Česko neplní směrnici Rady č. 1999/31/ES, o skládkách odpadů, která požaduje postupné snižování ukládání BRKO na skládky, kvůli tomu nám hrozí značné sankce. Tato poměrně zásadní změna v odpadovém hospodářství obcí začne platit už od 1. ledna roku 2015, což bude pro většinu obcí opravdu šibeniční termín. Obce jsou po komunálních volbách a noví zastupitelé se ve svých úřadech teprve orientují. Navíc se v této době schvalují obecní rozpočty. Třídění dalších dvou složek komunálního odpadu (zejména biologické složky) s sebou určitě přinese určité náklady, na něž je třeba již nyní v rozpočtech pamatovat. Novela zákona však nepodává žádné konkrétnější informace o tom, jak by měly být tyto sběry zajištěny. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých webových stránkách vzorovou závaznou vyhlášku pro obce, kterou obec stanoví místa pro odkládání kovů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO).
V případě naší obce však nebudeme muset novu vyhlášku vydávat, neboť ta dosud platná již oddělené třídění tohoto odpadu stanoví. Náklady na další složky separovaného odpadu obec mít nebude, neboť ve všech kontejnerových sestavách rozmístěných v obou částech obce, je vždy po pěti kontejnerech (papír, sklo, plasty, tetrapaky a kov). Biologický odpad ukládáme odděleně na sběrném dvoře a to již od doby jeho uvedení do provozu (2009). Dnes se tento způsob označuje pojmem „systém komunitního kompostování“. Novela zákona o odpadech proto nepřináší naší obci žádné komplikace. Předvánoční dobrou zprávou pro naše občany tudíž je, že nedojde ani v příštím roce ke zvýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Ten zůstává již od roku 2003 nezměněn.

IMG_0166.JPG

Komentáře