S MASkou jste se mohli dozvědět, jak na to


Seminář, zaměřený na přípravu projektů a žádostí pro druhou výzvu k předkládání žádostí z Programu rozvoje venkova ČR z osy IV. LEADER uspořádala ve čtvrtek Místní akční skupina (MAS) Světovina v Němčovicích. Byl určen širokému spektru zájemců z území MASky a byl zdarma. Účastníci se dozvěděli, kdo a na jaké typy projektů může žádat, jak vyplnit žádost, jak pracovat s osnovou, co obsahují povinné přílohy apod. Škoda jen, že většina všech přítomných byli starostové a starostky z obcí okresu Plzeň – sever, kteří nelitovali delší cesty, když z okolních obcí našeho okresu se zúčastnili starostové jen dva. Z toho plyne, že buď našim peněz netřeba a nebo psát projekty umí. Je ale pravda, že podávání projektů začíná být stále komplikovanější, administrativy okolo přibývá, kontrolorů co kontrolují kontrolory je stále víc a tak často starostové, zvláště ti neuvolnění, na podávání projektů rezignují. Za ty nervy to opravdu kolikrát nestojí…
009-1.JPG

Komentáře