Rybářský lístek

Dnem 1. dubna 2004 nabyl účinnosti nový zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. Podle § 20 odst. 2 tohoto zákona od 1. dubna 2004 nevydává rybářské lístky již obecní úřad, ale pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností, v našem případě Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí.
Vyřizuje referent
Jiří Kadlec, myslivost a rybářství, tel.: 371 706 245, e-mail: jiri.kadlec@rokycany.cz

Doklady nutné k získání nebo prodloužení platností rybářského lístku:

1. Dřívější lístek, nebo osvědčení o získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku (vydává MO ČRS)
2. Občanský průkaz

Správní poplatky:
1 rok 100 Kč
3 roky 200 Kč
10 let 500 Kč
mládež do 15 let
1 rok 50 Kč

7772287.thc.jpg

Komentáře

Nezařazené