Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti obce Němčovice

Protože v obci Němčovice neproběhnou v říjnu řádné volby do obecního zastupitelstva, bylo rozhodnuto o převedení výkonu přenesené působnosti obce Němčovice na Městský úřad Radnice. Více vizte v přiloženém dokumentu: Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti

Komentáře