Rokycanský deník – Potřebuje firma k výměně stožárů stanovisko?


Němčovice – Společnost ČEPS Invest a.s. vyzvala písemně obce v trase stávajícího vedení V430, mezi rozvodnami Hradec u Kadaně a Chrást u Plzně, aby se vyjádřily k územně technické studii, která v délce 82,16 km počítá s výměnou 260 stožárů za typ „Donau“. Na tyto stožáry lze instalovat zdvojené vedení vysokého napětí, přičemž se nemá zvětšit ochranné pásmo vedení, které je 25 metrů na každou stranu od krajního vodiče. Důvodem má být zlepšení přenosové spolehlivosti dodávek elektrické energie. K tomu může mít obec jen těžko nějaké námitky. Liniové vedení je v územním plánu, bude se měnit sloup za sloup a argument, že sloupy hyzdí krajinu, asi neobstojí. Elektriku přece potřebují všichni.
Předevčírem mi volal zástupce této firmy, že čekají na stanovisko obce. Odpověděl jsem mu, že by měli především jednat s vlastníky pozemků, kteří jsou omezeni na svých vlastnických právech, pozemky nemohou zcela užívat s ohledem na ochranné pásmo i zastavěné pozemky základnami sloupů a přitom jim nikdo tuto újmu nekompenzuje. Dále jsem se ho zeptal, co budou dělat, když s tím někteří vlastníci nebudou souhlasit. Jeho odpověď shrnu takto: „Pokud nebudou souhlasit, máme na to zákon a stavbu provedeme i přes jejich nesouhlas.“ Ptám se tedy: K čemu potřebuje ČEPS Invest vůbec nějaké naše stanovisko?

Autor: Karel Ferschmann
tit450-1.jpg

Komentáře