Rokycanský deník: Obce usilují o vyšší výnosy z třídění odpadu


Rokycansko – Obalové kolektivní systémy jsou tématem, které nyní řeší stovky starostů napříč republikou. Zatím totiž nepodepsali nové smlouvy s jedinou společností, která obcím hradí ze zákona prostředky za vytříděné obaly. Vyčkávají, zda brzy vstoupí do hry nový subjekt s výhodnějšími podmínkami. Změny lze očekávat rovněž u nakládání s vysloužilými spotřebiči. Sdružení místních samospráv pozorně sleduje změny v odpadové legislativě. Doslova malá revoluce se nyní může udát, objeví­li se v obalových kolektivních systémech nový subjekt. Dosavadní monopolní prostředí by se tak mohlo změnit, což by znamenalo vyšší výnosy za vytříděné sklo, papír a plasty v obcích. Ty v současnosti provoz separovaného sběru často dotují a nízké příjmy a benefity ze současného systému považují za neadekvátně nízké.
„V současnosti běží na ministerstvu životního prostředí autorizační proces,. Na jeho konci může nastat vstup nové společnosti na trh nakládání s vytříděným sběrovým obalovým materiálem. Každá obec tak může mít poprvé v historii možnost volby mezi více nabídkami, což by byl pro nás obce jednoznačně posun k lepšímu,“ vysvětluje Karel Ferschmann, starosta Němčovic na severu Rokycanska. Zároveň je předsedou pracovní skupiny pro životní prostředí a členem předsednictva Sdružení místních samospráv České republiky.
Není bez zajímavosti, že rozsáhlými změnami mohou projít i kolektivní systémy výrobků s ukončenou životností. Zatímco obalové kolektivní systémy zacházejí dle zákona s prostředky zahrnutými výrobci například do cen balených potravin, podobně fungují i kolektivní systémy výrobků s ukončenou životností, kdy v ceně každého spotřebiče máme obsažen i poplatek za řádnou likvidaci.
„Situace v nakládání s vysloužilými spotřebiči je velmi nepřehledná. I zde po dlouhé době Ministerstvo činí kroky k revizi autorizačních oprávnění jednotlivých společností, což lze po letech samovolného vývoje jedině ocenit. V systémech se nachází obrovské prostředky a obce provozující sběrné dvory a další zařízení z nich příliš mnoho nevidí,“ poukazuje Ferschmann.
Podporu současným krokům rezortu životního prostředí vyslalo rovněž Předsednictvo Sdružení místních samospráv, které na svém středečním zasedání ocenilo snahu ministerstva nastavit nová pravidla a otevřít prostředí autorizovaným subjektům bez rozdílu.

tit450-1.jpg

Komentáře