Rokycanský deník: Němčovičtí se soudí dál


O proplacení škod způsobených na obecním majetku bojují s Kladrubskou společností

Rokycany – Starosta Němčovic Karel Ferschmann se opět snaží soudní cestou ´vrátit´ do obecní kasy peníze vynaložené na nápravu škod vzniklých údajně špatnou výsadbou zemědělských plodin a následným zaplavením pozemků bahnem z polí. Protistranou je Kladrubská a.s.
I když uplynulo od živelní pohromy téměř dva a půl roku, na výsledek se stále čeká. Včera před samosoudkyni Janu Kantoříkovou předstoupil plzeňský znalec Jan Balihar, který způsobené škody na místě posuzoval. Částka, kterou v té době ve své zprávě vyčíslil, činila necelých 610 tisíc, bez DPH. Balihar prohlížel v místě události cesty, pozemky i tenisový kurt, který se stal prakticky hlavním předmětem dokazování. Podle zástupců Kladrubské a.s. je částka vyčíslená na jeho rekonstrukci – zhruba 255 tisíc korun – značně nadhodnocená. „Máme doloženo, že návrat kurtů do původní podoby v areálu TK Škoda Plzeň, který je prakticky každoročně zaplavován, vyjde na 10 tisíc korun. Na třicet, pokud sanaci provede dodavatelská firma. Ato jde o prvoligové hřiště.“
Balihar pak musel čelit otázkám, jak k částce dospěl. Podle obhajoby totiž místo navštívil až po čtyřech dnech, kdy byla část škod už odstraněna, to proto, aby bylo v obci možné dál fungovat. „Ke škodám, které už nebylo možné posoudit, jsem obdržel fotodokumentaci, pořízenou bezprostředně po události. Původní stav cest bylo možné odvodit od okolních nezasažených částí. Ceny pak odpovídají průměru, za které by je byla schopná stavební společnost udělat,“ sdělil Balihar.
I když z odhadovaných 255 tisíc si za kurt nárokuje obec přibližně šedesát, celková částka za souhrnné škody v obci, kterou doložila soudkyni v dokumentech, činí 730 tisíc. Tedy víc než nárokuje. Protistraně se nelíbilo, že pokud sanace a oprava kurtu nestála 250 tisíc, ale jen šedesát, je třeba odečítat a ne přesouvat peníze jinam. Případ byl nakonec odročen a vyžádán k tomuto ještě soudní posudek.

soud-nemcovice_denik-380.jpg

Komentáře