Rokycanský deník – Hlohovičtí se zabývají falzifikátem


Hlohovice – Nepříjemnou událost řeší představitelé Hlohovic. Někdo totiž padělal podpisy starostky i jejího zástupce a s pomocí razítka vydal novou vyhlášku za jejich zády.
Dnes večer celou situaci budou hlohovičtí představitelé projednávat na schůzi zastupitelstva. „Objevil se falzifikát vyhlášky, kterou obec nikdy nevydala. Týkala se zákazu volného pobíhání slepic na návsi,“ konkretizovala starostka Marie Pflégrová. „Zřejmě někdo z občanů nakopíroval naše podpisy a následně je použil do dokumentu,“ vysvětlovala. „Nechápu, kdo by mohl jménem obce tohle udělat. Listina měla i razítko,“ doplnila Pflégrová. „Žádnou novou vyhlášku jsme ani v poslední době nevydávali. Padělek byl datovánk1. srpnu letošního roku,“ konstatovala. „Prozatím dnes projednáme, co se s tím dá udělat. Je zde také možnost, že se někdo, kdo celou situaci způsobil, přizná a my uvedeme věci do pořádku,“ uzavřela Pflégrová. V horším případě by se také mohl člověk, který dokument padělal a následně vydal, zpovídat ze svého činu u Policie České republiky.
Vydat vyhlášku není jednoduché. Své o tom ví například Němčovičtí. Ta jejich o nedělním klidu platí sice už pět let, ale osvědčila se. Neděle a státem uznané svátky jsou v Němčovicích přes prázdniny tiché. Vyhlášku, která v tyto dny zakazuje práci se sekačkami, cirkulárkami či jinými hlučnými stroji, schválili místní v obecním referendu. A jak vzniká? Nejprve se vymyslí téma, kterého se bude týkat. Poté se se její znění sestavilo s právníky a nakonec ji schválilo zastupitelstvo. Platnost nabývá k určitému dni nebo dnem jejího vyhlášení.

Úřední šiml Vyhláška je druh podzákonného právního předpisu. V samostatné působnosti mohou vydávat vyhlášky obce a kraje. Schvalují je zastupitelstva těchto samosprávných jednotek. Právní předpisy vydávané v přenesené působnosti státní správy se nazývají nařízení a schvalují je rady samosprávných jednotek.

Autor: Jana Vaníková
tit450-1.jpg

Komentáře