Rok 2013 = období neopakovatelného triumfu


Němčovice – V letošním roce se nám toho povedlo opravdu hodně. Určitě to bylo nečekané, historické a neopakovatelné vítězství obce v soutěži Vesnice roku 2013 Plzeňského kraje. Zlatá stuha je naší nejcennější trofejí.

Nejlepší dvůr

V oblasti odpadového hospodářství jsme také byli úspěšní. Získali jsme titul Sběrný dvůr roku 2013 ČR v obcích do 10 tisíc obyvatel i cenu společnosti Elektrowin v kategorii obce do dvou a půl tisíc obyvatel.
Od září se podařilo zřídit v restauraci výdejní místo České pošty, což považuji za významnou službu našim občanům, kteří nemusí jezdit nikam pro své balíky a doporučené dopisy.
Letos vyrobené hasičské autíčko pro předškoláčky – Soptíky nám také udělalo mnoho radosti. Děti se předváděly po kraji na různých oslavách a výročích s velkým úspěchem. Rozšířit se nám podařil díky krajským penězům útulek pro psy o devět kotců, kolaudací byla dokončena stavba protipovodňového opatření přes centrální část obce Olešná v hodnotě přes šest milionů korun.

Víceúčelový dům

Příští rok se chystáme pustit do stavby víceúčelového objektu. Vznikne na místě budovy původní autobusové zastávky, kde ještě před pár lety bylo sídlo úřadu. Budova bude mít několik garáží, sklady, autobusovou čekárnu a v podkroví vznikne krásný obecní byt 3+1. Vybudovat, resp. dokončit by se měla také část obecní kanalizace, stejně tak víceúčelové hřiště ve Višňovce, včetně vrtané studny a elektropřípojky.
Plánujeme pořízení projektových dokumentací na místní komunikaci v západní části Němčovic a na kanalizaci a ČOV v Olešné, dále studii proveditelnosti výstavby obecního hřbitova a domu s pečovatelskou službou. Také máme v úmyslu příští rok získat už konečně stavební povolení na stavbu lávky pro pěší přes řeku Berounku. Společenských, kulturních a sportovních akcí máme naplánováno – jako každý rok – spoustu.
Přáli bychom si, aby se nám povedla uskutečnit většina výše popsaných akcí, ale vše začíná i končí – jak známo – především u dostatečného množství financí. Také si přejeme, aby už byla konečně dokončena a pravomocně schválena základní část komplexní pozemkové úpravy, aby se mohly projektovat a fakticky začít budovat v terénu protipovodňová opatření proti vodní erozi a cestní síť v povodí nad obcí Olešná.
Určitě bychom si také přáli, aby soud konečně rozhodl ve prospěch obce ve věci naší žaloby na zemědělskou společnost o náhradu škody způsobené špatným hospodařením v krajině. Na tento judikát nečekáme jen my, ale řada podobně postižených obcí v republice.

003.JPG

Komentáře