Rezignace zastupitele obce


Včera doručil do rukou starosty obce písemnou rezignaci na post zastupitele obce Jiří Opička. Zároveň se vzdal funkce obecního hajného a odborného lesního hospodáře. Jako důvod rezignace uvedl osobní a rodinné důvody. Jeho kompetence přebírá prozatím starosta a o OLH bude rozhodovat zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání v květnu.

Autor: Karel Ferschmann
Opička Jiří.jpg

Komentáře