Radnice budou mít okresní soud


Zasedani Narodniho shromazdeni ceskoslovenskeho roku 1920.

Tisk 2224.

Navrh

clena Narodniho shromazdeni Ludka Pika a soudruhu

na zrizeni a aktivovani okresniho soudu pro mesto Radnice a pridelene okolni obce.

Obec Radnicka (politicky okres Rokycany), domahala se jiz roku 1877 a 1878 zrizeni noveho okresniho soudu se sidlem v Radnicich, pak roku 1884 zadost s okolnimi obcemi opakovala a usnesenim zemskeho snemu ze dne 6. rijna 1884 byla zadost prikazana zemskemu vyboru, aby vykonal prislusna setreni.

Na zaklade provedeneho setreni usnesl se cesky snem v sezeni ze dne 26. ledna 1887 na tom, aby petice obce Radnicke podana 16. zari 1884 c. 290 pet. za zrizeni okresniho soudu v Radnicich odevzdana byla podle § 2. zak. ze dne 11. cervna 1868 c. 59 r. z. vlade s dobrym zdanim, ze vyzaduji toho prirozene polohy a vzdalenosti, pak ohledy na pomery vydelkove obchodni a prumyslove, aby vylouceny byly:

1. z okresniho soudu Rokycanskeho obce: Bezdekov, Brezina, Chomle, Krise, Darova, Sv. Kriz, Mostice, Nemcovice, Kamenec, Privetice, Radnice, Sv. Barbora, Skomelno, Strapole, Horni a Dolni Stupno, Vranov, Volesna, Vranovice a Vsenice.

2. Ze Zbirovskeho okres. soudu obce: Kladruby, Vojenice, Velke Lohovice, Svinna, Lohovicky, Prasny Ujezd, Skoupy, Resohlavy, Trimany, Vejvanov.

3. Ze soudniho okresu Kralovickeho obce: Civice, Jarov, Lhotka, Chockov, Liblin, Bujesily, a aby slouceny byly ve zvlastni obvod okresniho soudu s urednim sidlem v Radnicich.

Podle pripisu praesidia mistodrzitelstvi ze dne 21. prosince 1887, c. 10.044, nevyhovelo vsak ministerstvo spravedlnosti uvedenemu navrhu zemskeho snemu.

Pres tyto neuspechy podala mestska rada v Radnicich dne 2. srpna 1891 zemskemu vyboru novou zadost za zrizeni okresniho soudu v Radnicich a podobnou petici podalo obecni zastupitelstvo 5. cervence 1891 take vrch. zemskemu soudu. O obou techto peticich provedeno prislusne setreni, jehoz vysledek jest podle protokolu snemu ceskeho z roku 1895 III. tisk. cis. 313, tento:

O celkovem vysledku setreni dospel zemsky vybor k presvedceni, ze zrizeni noveho soudniho okresu se sidlem v Radnicich jevi se byti nutnym a sice jednak z duvodu, ze kterychz komise pro okresni a obecni zalezitosti ve zprave sve ze dne 13. ledna 1887, c. 328 sn. odporucila zrizeni tohoto noveho okresniho soudu, totiz, ze novy okresni soud jest v zajmu spravy soudni, ze utvar nove projektovany by byl financne dosti silny, ze by zrizeni jeho bylo na prospech cetnych obci, ktere si toho vyslovne preji a ze by nikterak nebylo na ujmu dalsi existenci dosavadnich okresu, z nichz by mel byti utvoren a jednak z duvodu techto:

Z 28 obci, ktere slouceny byti maji v obvod soudniho okresu se sidlem v Radnicich, vyslovily se vsechny, az na jedinou obec Lohovicky, pro prideleni jich k navrzenemu soudnimu okresu a sice hlavne proto, ze obce ty lezi zcela blizko od mesta Radnic a ze mnohe z nich v kazdem ohledu tihnou k tomuto mestu.

Nelze tudiz pochybovati o tom, ze, az na nepatrne vyminky, jest pranim obci, o nez tu jde, aby prideleny byly k navrzenemu obvodu okresniho soudu v Radnicich.

Mimo to uznava take justicni sprava a sice vzhledem k zakonum, kterymi zaveden byl novy civilni soudni rad, za potrebne, aby zrizen byl v Radnicich okresni soud, ke kteremuzto nazoru pristupuje plnou merou take zemsky vybor. Okres by cital asi 20.000 obyv. Zemsky vybor odporucuje protoz zrizeni noveho soudniho okresu pro jmenovane obce se sidlem v Radnicich.

Ac zemsky snem cesky se usnesl jiz dne 6. ledna 1887 na tom, aby okresni soud pro uvedene obce byl v Radnicich zrizen, k opetovanym peticim a zadostem byvala absolutisticka vlada videnska opravnene, k oduvodneni zadosti mesta Radnic se sucastnenymi obcemi ze stranickych duvodu usneseni toho neprovedla.

Nyni vsak mozno opravnene a plne oduvodnene tuzbe vyhoveti. Tim mestu Radnicim a okolnim obcim bude ulehceno, ze nebudou nuceny patriti v urednim rizeni soudnim, bernim atd., ke vzdalenym a spatnym spojenim vlakovym tezce a jen se ztratou casu pristupnym okres. mistum Rokycanum, Zbirohu a Kralovicum.

Vzdyt Radnice byly az do roku 1850 sidlem magistratu a patrimonalniho uradu a samostatne substituce uradu horniho a jen proto, ze pozarem skoro cele mesto lehlo popelem a nebylo v dobe zrizovani okresu kam umistiti urady, byl okresni soud dan do Zbiroha.

Mimo to nabidla Radnicka obec usnesenim obecniho zastupitelstva bezplatne svoji dvoupatrovou radnici s 18. prostornymi mistnostmi zdarma k umisteni prislusnych uradu po tak dlouho, dokud budou Radnice sidlem dotycnych uradu.

Radnice jsou prirozenym strediskem celeho okoli, v meste je cily ruch a prumysl, jsou zde 4 vetsi mlyny, 2 parni pily, 1 kruhova cihelna, velkostatek, sklarny, 2 pivovary, mistni elektricka centrala, postovni, telegrafni a telefonni urad atd. a v nejblizsim okoli 2 pivovary, 4 lihovary, 2 sklarny, 11 otevrenych uhelnych dolu, 4 velkostatky, 12 mlynu (parnich i vodnich), 2 hrncirny, barvirna, brusirna, velkoelektrarna prespolni na vysoke napeti atd.

V miste je dale obecni sporitelna s rocnim obratem pres 20 milionu a ulozenymi vklady skoro 6 milionu a je vyhledavana obyvatelstvem z celeho okoli jako prirozene stredisko, dale nejlepe dokumentuje prirozene dulezite stredisko mesta Radnice pro cele okoli i ta okolnost, ze zde je umisten okresni komisariat financni straze, jemuz podlehaji veskere stanice financni straze v politickem okresu Rokycanskem.

Z techto duvodu navrhuji podepsani:

Vlade se uklada, aby podala Narodnimu shromazdeni predlohu zakona o zrizeni okresniho soudu v Radnicich.

Navrh budiz odkazan ustavnimu vyboru k projednani.

V Praze 20. ledna 1920.

L. Pik,

Dr. Witt, Nadvornik, Skursky, Hybes, Bechyne, Nemec Ant., Dr. Meissner, Jaros, Filipinsky, Marek, Tayerle, Ulrich, Dedic, Stivin, Nemecek, Johanis, Dr. Soukup, Prokes, Sveceny, Charvat, Jirasek Ferd.

Chaloupka-dřevěnice.jpg

Komentáře