Radní donaha


Do 30. června měly podle zákona O střetu zájmů veřejně činné osoby – uvolnění politici, vysocí úředníci – zveřejnit své majetkové poměry za rok 2007. Podle našich zjištění se ale na Rokycansku lidé do těchto „zpovědí“ příliš nedobývají. „Je s tím spojeno příliš vyřizování. Musíte žádat o přístupové heslo a uživatelské jméno, nebo zajít osobně na úřady a tam se probírat papíry,“ mínila třeba námi oslovená Jana Ottová.

Namátkou jsme se za redakci zkusili dostat k údajům v registru vedeném Městským úřadem Rokycany na centrální adrese. Stáhli jsme žádost, vyplnili ji a emailem odeslali. Dvakrát. A dvakrát byla prý nečitelná. „Stejně byste sem museli přijít s občanským průkazem. Na základě žádosti bychom měli jen připravené heslo. Takhle si počkáte,“ sdělila vedoucí správního odboru Ladislava Plimlová. A kolik už přišlo žadatelů? „Žádný,“ doplnil tajemník Slavomír Špicl.

„Na webu máme registr zanesený, ale chybí ještě něco doinstalovat a upravit zajištění údajů,“ uvedl holoubkovský starosta Miroslav Vild. V písemné formě jsou údaje k dispozici.

„Sotva přišel k tomuhle pokyn, hned se hlásily internetové firmy, že mají připravený program, který můžeme využít,“ konstatoval starosta Němčovic Karel Ferschmann. „Větší města to vzhledem k počtu radních a vedoucích odborů logicky řeší programem. Ale u nás? Vyplnil jsem pět povinných papírů a uveřejnil je na internetové stránce obce. Tím jsme naplnili povinnost elektronické podoby. Nikdo však nemusí žádat o přístupové heslo, dal jsem údaje k přímému nahlédnutí. Protože jsou mé, nikdo mě nemůže nařknout,“ říká.

„Žádosti o nahlédnutí do tohoto registru zatím nemáme, i když firma, se kterou jsme uzavřeli smlouvu, ho otevřela už 24. června,“ informoval nás tajemník MěÚ Zbiroh Jaroslav Ticháček.

„V Hrádku registr instalovaný na webu máme, je třeba požádat o přístup elektronicky či přijít. Zájem pátrat v něm ale neměl dosud nikdo,“ sdělila Ivana Hrdličková.

„S tím, že by se někdo zdráhal sdělit majetkové poměry, jsme problém neměli, radní i vedoucí odborů podali prohlášení v termínu,“ hodnotila tajemnice MěÚ Radnice Marie Mentlíková. „Zatím v registru ale nikdo nehledal. Jsme malé město, známe se, žádná senzace se asi nečeká.“

Autor: Božena Šopejstalová
Zdroj: Rokycanský deník
tit450.jpg

Komentáře