První zasedání okrskové volební komise

Věc: První zasedání okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 15 písm. e) zákona

svolávám

v pátek dne 19. září 2014 od 17 hodin v kanceláři OÚ
první zasedání okrskové komise.

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 10. září 2014

Komentáře