Provozní doba Sběrného dvora odpadů


Provozní doba:

Pondělí: 8-12 14-18 hod.
Úterý: zavřeno
Středa: 8-12 14-18 hod.
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 8-12 14-18 hod.
Sobota: 9-16 hod.

Otevřeno bude tedy v pondělí, ve středu a v pátek v době od 8 do 18 hodin, přičemž polední přestávka bude v době od 12 do 14 hodin. V sobotu bude otevřeno od 9 do 16 hodin. Zavřeno bude v úterý, čtvrtek a v neděli. Od občanů, kteří nemají v obci trvalý pobyt, bude obsluha požadovat předložení občanského průkazu. Na sběrném dvoře mohou všichni občané zdarma – bez rozdílu – odevzdávat veškerý domovní odpad jako papír, sklo, plasty, tetrapaky, kovové obaly, železný šrot, lednice, televizory, pračky, drobné elektrospotřebiče, posekanou trávu a listí, zářivky a výbojky, textil, autobaterie, monočlánky, vyjetý olej a též předávat autovraky k ekologické likvidaci. Za poplatek lze odevzdávat pneumatiky, nebezpečný odpad (chemikálie, barvy, znečištěné textilie apod.), objemový a zbytkový komunální odpad, stavební suť, apod. Pro ty občany obce Němčovice, kteří zde mají trvalý pobyt nebo nemovitost je ukládání veškerého domácího odpadu zdarma. Na sběrný dvůr již nebude možné ukládat stavební suť a výkopový materiál vzniklý ze stavení činnosti. Na tento materiál je možné si po domluvě zapůjčit od obce velkoobjemový kontejner. Uložení odpadu na řízenou skládku a odvoz kontejneru si pak hradí v plné výši objednatel. Rovněž bude zpoplatněn odpad vzniklý z podnikatelské činnosti. Veškeré podrobné informace naleznete na webových stránkách obce. Kontaktní telefony na sběrný dvůr jsou 724 598 788, 603 315 320 a e-mail: SDO@nemcovice.cz.
017-2.JPG

Komentáře