Provozní doba Sběrného dvora odpadů


Sběrný dvůr Němčovice má otevřeno od pondělí do neděle vždy od 9-17 hod.

Zdarma

Občané, kteří mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v Němčovicích a Olešné ukládají veškerý domovní odpad zdarma.

Domovní odpad: papír, sklo, plasty, tetrapaky, kovové obaly, železný šrot, lednice, televizory, pračky, drobné elektrospotřebiče, zářivky a výbojky, pneumatiky, textil, autobaterie, monočlánky, vyjetý olej a též předávat autovraky k ekologické likvidaci.

Od občanů, kteří nemají v obci trvalý pobyt, bude obsluha požadovat předložení občanského průkazu kvůli prokázání vlastnění nemovitosti.

Za poplatek

Občané, kteří nemají v obcích Němčovice nebo Olešná žádnou nemovitost a ani v žádné z nich nemají trvalý pobyt ukádají odpad za poplatek.

Poplatek je vyžadován také za uskladnění nebezpečného, objemového a zbytkového odpadu, stavební suti a podobně. A to ode všech občanů! Tedy i těch, kteří mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v Němčovicích nebo Olešné.

Na sběrný dvůr již nebude možné ukládat stavební suť a výkopový materiál vzniklý ze stavení činnosti. Na tento materiál je možné si po domluvě zapůjčit od obce velkoobjemový kontejner. Uložení odpadu na řízenou skládku a odvoz kontejneru si pak hradí v plné výši objednatel.

Zpoplatněn je odpad vzniklý z podnikatelské činnosti.

Informace a kontakty

Veškeré podrobné informace naleznete na webových stránkách obce.

Kontaktní telefony na sběrný dvůr jsou 724 598 788, 603 315 320 a e-mail: SDO@nemcovice.cz.
017-2.JPG

Komentáře