Prolustruj si svého starostu

Zde najdete informace o starostovi obce Němčovice:

* Čestné prohlášení za roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, o příjmech, darech a závazcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

* Lustrační osvědčení

* Výpisy z rejstříku trestů

Všechny tyto dokumenty jsem zde zveřejnil dobrovolně, osobně a svobodně. Karel Ferschmann, starosta obce v.r.

Komentáře

Nezařazené