Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Němčovice

Obecní úřad Němčovice oznamuje, že v pátek, dne 22. února 2019 se koná od 19 hodin v místní restauraci veřejné zasedání Zastupitelstva obce.

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Hospodaření obce za rok 2018 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Úhrada faktur nad 50 tisíc
5) Schválení žádostí o dotace (cyklolávka, kanalizace, PSOV, dětský tábor, OKHE – útulek)
6) Kontokorentní úvěr na rok 2019 – smlouva
7) Volba členů finančního a kontrolního výboru
8) Stanovení výše pro rozpočtová opatření starostovi
9) Schválení odměn členům zastupitelstva
10) Žádost na ÚP na zaměstanance VPP na rok 2019
11) Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost na rok 2019
12) Stanovení oddávajícího
13) Poptávkové řízení na dodavatele DČOV
14) Záměr prodeje lesní cesty v k.ú. Olešná u Radnic
15) Ukončení smlouvy s auditorem
16) Poplatky za likvidaci odpadu na rok 2019
17) Poskytnutí daru organizaci tělěsně postižených
18) Finanční podpora individuálního sportovce obce
19) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
20) Různé: Masopustní průvod obcí, Němčovické vepřobraní, ad.

Komentáře