Přívalový déšť způsobil v obci značné škody


V prvé řadě jsou za rychlý postup vody v krajině odpovědní zemědělci. Orání a setí po spádnici, špatné agrotechnické postupy, setí nevhodných kultur (hlavně kukuřice) na svahy nad obcí. Odvodnění polí melioracemi v minulosti má také svůj podíl. Za druhé špatně provedené kanalizační vpusti na horní straně obce Olešná nejsou schopny množství vody z přívalových dešťů z více než 140 hektarového povodí nad obcí v žádném případě pojmout. Půlmetrová kanalizační roura se zakrátko ucpe naplaveným dřívím a z polí spláchnutou ornicí a voda pak proudí po silnici a co se jí dostane do cesty, všechno smete. Bude třeba zabývat se provedením protipovodňových opatření v povodí nad obcí, abychom odstranili (nebo výrazně zmírnili) příčinu – volný postup vody v krajině. Určitě bude nutné přesvědčit o tom v prvé řadě zemědělce a cestáře.

Autor: Karel Ferschmann
23.5.2005 013.jpg

Komentáře