Přestane se krást železo ?


Nejdůležitější změnou novely zákona o odpadech (zákon č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech) je ustanovení, že výkupny nesmí od nového roku vykupovat odpad, s výjimkou autovraků, od fyzických osob, ale pouze od osob právnických s tím, že úplatu nelze provádět v hotovosti. Také osoba, která odpad k výkupu přiveze je povinna se identifikovat. Bez ověření těchto údajů nesmí výkupna odpad odebrat nebo vykoupit. V případě výkupu strojního zařízení, obecně prospěšného zařízení, uměleckých, pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, nesmí výkupna po dobu 48 hodin od jejich odebrání tyto rozebírat, pozměňovat nebo postupovat dalším osobám. Toto zákonné opatření by mělo přispět především k tomu, že se už konečně skončí s krádežemi kabelů, kolejnic, kanálových mříží a dalších předmětů organizovanými skupinami našich spoluobčanů, kteří si z prodeje železa udělali velmi dobrou živnost. Pokud nebudete vědět vy, co se starým železem, pak ho můžete odevzdat do sběrného dvora, jako odevzdáváte kterýkoliv jiný odpad. Staré železo pak mohou prodat do sběru např. obce nebo hasiči – jsou to právnické osoby a mají účet v bance. Utržené peníze tak budou využity určitě smysluplněji, než dosud a možná se zase začnou někde organizovat „železné neděle“. Otázkou zůstává, kolik výkupen po uvedení tohoto zákona do praxe, ukončí svojí činnost, jaká bude po novém roce výkupní cena železa a kolik se najde „chytrých“ hlav, které vymyslí, jak tento zákon obejít.

Autor: kafe
20.4.2008 013.jpg

Komentáře