Přerušení dodávky elektřiny


Na základě sdělení ČEZ a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) bude ve čtvrtek dne 26. dubna přerušena v době od 8 do 11 hodin v Radnicích dodávka elektrické energie. Z tohoto důvodu nepůjde v celém obvodě naší obce internet, protože přijímáme signál VDSL z nádražní budovy v Radnicích!
phpMLec23_650x650_35371.jpg

Komentáře