Přehlídka dobových fotografií


Přehlídkou dobových fotografií, historických listin a dokumentů, doplněnou o tři školní kroniky a učebnice, hodlají dnes němčovičtí oslavit 130. výročí položení základního kamene tamní školy. K tomu došlo 1. dubna roku 1873.

V říjnu téhož roku už budova uvítala první žáčky z Němčovic, Kamence, Lhotky, Chockova, Obory, Žíkova a Olešné. Na přelomu století už školu navštěvovalo 230 dětí, v roce 1969 ji opustilo posledních 16 žáků.

Na výstavě, kterou v místní restauraci zahájí vernisáž v 17 hodin, projde před očima návštěvníků celé defilé učitelů a žáků bývalé školy, kterou obec 19. března po třiatřicetileté pauze získala opět do svého majetku.

„K zajímavým osobnostem historie školy patřil řídící učitel Josef Hylák, který během svého působení v letech 1880 až 1905 napsal pro němčovické žáčky dokonce několik učebnic,“ vypráví starosta Karel Ferschmann, který se pátráním po dokumentech k výstavě proměnil málem v odborníka na historii Němčovic.

„Hylákovy učebnice jsou nesmírně cenným pramenem dobových informací. V zeměpise popsal Němčovice a jejich okolí, v učebnici stylistiky nabídl školákům praktické ukázky dopisů, kvitancí a dalších úředních písemností. Zanechal po sobě také učebnici dějepisu a spis O lidském těle,“ líčí s nadšením Ferschmann. Výstava připomene také hudebního pedagoga Josefa Bartovského, který ve škole učil v letech 1906 – 1912, nebo Václava Kotvu, působícího zde na konci čtyřicátých let.

„Bez pomoci pamětníků, například paní Metličkové, Rýdlové a Solarové a dalších občanů, kteří zapůjčili dobové fotografie, bychom však nic vystavit nemohli. Vážím si také podpory radnického muzea a rokycanského archivu,“ připomíná.

„Nejstarší snímek, na kterém jsou tehdejší žáci před školou, se dochoval z roku 1927,“ upozorňuje starosta, jehož zbožným přáním je, aby mezi hosty vernisáže byli také učitelé Jan Paur, Jana Nobilisová, Stanislav Štrobl a Věra Kudyvejsová.
Zdroj: Rokycanský Deník
06.jpg

Komentáře