Předvánoční sešlost zaměstnanců obce


V předvánoční době se jako loni setkali u společné večeře občané, kteří vykonávali v obci Němčovice veřejněprospěšné práce ve spolupráci s Úřadem práce v Rokycanech. Starosta, který je k přátelskému posezení pozval, všem zaměstnancům poděkoval za pomoc ve prospěch obce, kterou pro ní odvedli. Je pravda, že někteří pracovali velmi odpovědně, někteří měli s pracovním nasazením problémy. Starosta připomněl, že dnes již nikdo zdarma pro obec pracovat nechce, o to víc je třeba zajistit úklid a údržbu obce jiným způsobem. Práce zaměstnanců je v obci určitě vidět. Všude je uklizeno, zameteno, posekáno, listí shrabané, zábradlí natřené a nakonec se zjistí, že je třeba udělat ještě tolik práce, která se už musí odložit na jaro. Po přípitku popřál starosta obce Karel Ferschmann všem spokojené vánoce, hodně zdraví v novém roce a nabídl jim možnost zapojit se do společné práce v obci opět na jaře. Poděkování za pomoc a podporu obci patří též Úřadu práce v Rokycanech.

Autor: Karel Ferschmann
Zdroj: nemcovice.cz
17.12.2004 001.jpg

Komentáře