Předkládám výsledky laboratorních rozborů z naší kořenové čistírny za rok…

Předkládám výsledky laboratorních rozborů z naší kořenové čistírny za rok 2017. Výsledná čísla by si měli přečíst především ti, kteří trvdí, že nám to blbě čistí. Ještě předtím uvedu, že nám funguje bezchybně již od roku 2005, že rozbory dělá akreditovaná laboratoř čtyříkrát ročně, tzv. osmihodinové slévané odběry, kdy se kontroluje BSK5 (biologická spotřeba kyslíku), CHSK- Cr (chemická spotřeba kyslíku), dále amoniakální dusík a nerozpuštěné látky 105°C. V povolení k provozu jsou uvedené limity, které by něměla čističky překročit. Uvedu výsledky, které zkuste dočíst do konce. Výsledky: V závorce je uveden vždy limit, který se nesmí překročit: Na tzv. nátoku, tedy splašky z kanalizace, před čištěním BSK5, roční průměr 315, na odtoku (z čističky do potoka) 15,5 (limit 30). Na nátoku CHSK-Cr před čištěním 440, na odtoku 53,7 (limit 70). Nerozpuštěné látky na nátoku 118,5 a na odtoku 5,75 (limit 30). Amoniakální dusík na nátoku 20,5, na odtoku 14. Všechna čísla jsou mg/l. Naše čistička funguje na výbornou, aniž by potřebovala ke svému provozu elektrickou energii a čistí splašky na přírodní bázi. A já k tomu dodávám: Kdyby všechny obce vypouštěly do potoka splašky jako naše obec, musela by být voda v Berounce jako křišťál!

Komentáře

Mysleli jste na “Předkládám výsledky laboratorních rozborů z naší kořenové čistírny za rok…

Napsat komentář