Pravidla rozpočtového provizoria na období 2016/2017

Do doby schválení řádného rozpočtu na tento rok, budou hrazeny pouze běžné nutné provozní výdaje, závazky ze smluvních vztahů uzavřených v předchozích obdobích, případně náklady na odstranění havarijních stavů a škodách na majetku obce Němčovice , nebo opatření pro zamezení jejich vzniku a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2016.  V případě nutnosti úhrady investičních výdajů a mimořádných provozních výdajů bude tyto položky schvalovat  zastupitelstvo obce individuálně podle konkrétních potřeb obce.

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 23.12.2016

Komentáře