Prasečí zabijačku nám EU ani nikdo jiný nezakázal


Dne 27.1.2012 na titulní straně Rokycanského deníku byl otištěn úvodník s názvem Obecní zabijačky budou tajné. Článek komentuje údajně nový veterinární zákon, který podle autorky zakazuje veřejné zabijačky a následně se v článku vyjadřují autorkou oslovení lidé, že zřejmě od této tradice ustoupí, aby neporušovali zákon. V nedávné době byla podobná informace zveřejněna i ve zpravodajství České televize, dokonce doplněná zprávou, že nám tradiční české zabijačky zakazuje sama Evropská unie. Pokud se podíváme do novelizovaného veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jehož novela byla schválena na sklonku roku 2011, zjistíme, že žádný zákaz pořádání veřejných zabijaček neobsahuje, EU nám tam nic nezakazuje a naopak tato novela nově povoluje mj. také domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců a jelenovitých z farmového chovu. Právní úprava domácích porážek ostatních druhů zvířat zůstala nedotčena. Způsob porážky, podmínek pro výrobu a prodej živočiných produktů totiž ošetřuje stále stejný veterinární zákon z roku 1999, ze kterého analogicky vyplývá, že veřejné zabíjačky nemohou splnit nároky, které tento zákon požaduje. Takže všichni ti, kteří pořádali obecní, veřejné, hasičské a jiné prasečí zabijačky loni, předloni a jindy, tak porušovali zákon už dávno a to stejně, jako když zabijačku uspořádají letos. Dalo by se říci – když jste se nebáli loni, proč se bojíte letos. Pro úplnost a klid chovatelů a příznivců jelítek, jitrniček a ovaru: Domácí zabíjačky jsou i nadále povolené, není k tomu potřeba žádné povolení a pokud chovatel provede domácí porážku na svém soukromém dvorku, ke konzumaci vepřových pochoutek pozve své příbuzné a vše spotřebuje ve své domácnosti, pak se nemusí žádných sankcí vyplývajících z veterinárního zákona obávat.
DSC_4696-1.jpg

Komentáře