Pozvánka na místní referendum v sobotu 23. srpna 2008

Místní referendum se bude konat v salonku němčovické restaurace v sobotu 23. srpna 2008, v době od 8 do 20 hodin. Hlasovat mohou všichni občané starší osmnácti let, zapsaní v seznamu voličů obce Němčovice. Poprvé tak bude v naší obci použit tento způsob přímé demokracie a sami obyvatelé rozhodnou o určitém opatření. Výsledek referenda je pro zastupitele obce závazný. Na hlasovacím lístku, který si vyzvednete v hlasovací místnosti, bude položena tato otázka: „Má být v obci Němčovice, v zastavěných částech obce, zakázáno o nedělích a státem uznaných svátcích užívání zařízení a přístrojů způsobujících hluk a to v období od 1. května do 30. září v každém kalendářním roce?“ Po zaškrtnutí odpovědi ANO / NE se vloží lístek do úřední obálky a následně do hlasovací schránky. Místní referendum bude platné, zúčastní-li se ho alespoň polovina oprávněných osob. Na požádání se může dostavit okrsková komise s přenosnou hlasovací schránkou k osobám do jejich bydliště a to zejména ze zdravotních důvodů.

Případná vyhláška se bude týkat: Všech občanů pobývajících ve stanoveném území a době (místních i rekreantů)

V území: V zastavěných částech obce (v tzv. intravillánu obce)

V období: Od 1. května do 30. září kalendářního roku

V době: O nedělích a státem stanovených svátcích

Čeho se bude týkat: Užívání zařízení a přístrojů způsobujících hluk, jako jsou motorové sekačky a kosy, cirkulárky a motorové pily, křovinořezy, plotořezy apod. Jednalo by se o omezení tzv. hobby činností – tedy takových, ke kterým není žádný nutný důvod proto, že se musí vykonávat v neděli.

Koho se nebude týkat: Činností prováděných mimo zastavěnou část obce (v tzv. extravillánu), pozvaných řemeslníků na fasádu, míchaček na beton, zemědělců sklízejících úrodu či seno, sekání či sušení trávy pro králíky nebo kozy, hlasité hudby (v případě techno hudby musím říci bohužel), automobilů a motorek, apod., atd., (uvádím zde jen příklady). Nejedná se o omezení tzv. profi činností – tedy těch, které lze odůvodnit tak, že je nelze vykonat jindy než i v neděli.

Komu to poslouží: Všem obyvatelům, chalupářům, rekreantům, chatařům v naší obci, kteří si budou alespoň v neděli užívat oprávněně a zaslouženě klidný den – jediný den v týdnu.

Komentáře

Nezařazené