Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 16 písm. f) zákona

stanovuji

ve správním obvodě obce 1 (jednu) okrskovou volební komisi
se sídlem v salónku restaurace v Němčovicích

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 7. dubna.2014

Komentáře