Poptávkové řízení na stavbu

Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 4/3/2-3/2009 ze dne 26. dubna 2009 vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby „Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům Němčovice, garáž OÚ, přístřešek pro automobily nájemníků a volejbalové hřiště“. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: Nabídka – Multifunčkní dům Němčovice, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 23. dubna 2009 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději dne 23. dubna 2009 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Na stavbu je vydáno platné stavební povolení v právní moci. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 15. srpna 2009.

Komentáře