Poptávka na dodavatele stavby: Výstavba hřbitova – III. etapa

Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Výstavba hřbitova v obci Němčovice – III. etapa.

Jediným kritériem hodnocení nabídek je množství provedených prací (Objekt márnice a skladu o celkových rozměrech 8,0 x 13,33 m, přízemní, bez podsklepení, se zvonicí, sedlová střecha, včetně elektroinstalace, přípojky na vodu a kanalizaci. Dále kolumbárium sestavené z typových urnových schránek na betonový základ, centrální kříž na křížení os hlavních areálových chodníků, tvořen 4 dřevěnými sloupy, se dvěma příčnými břevny, přikotvené k ocelové konstrukci do betonové základové patky.) dle PD za částku 580 tis. Kč vč. DPH (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů).

Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu PSOV Plzeňského kraje.

Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Hřbitov III. etapa“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do čtvrtka, 31. května 2018 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 31. května 2018 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Termín k dokončení stavby je do 31.12.2018 

Komentáře