Poptávka na dodavatele stavby: Olešná – soustava domovních čistíren odpadních vod

Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Olešná – soustava domovních čistíren odpadních vod.

ČOV budou postaveny, instalovány a zprovozněny pro sedm objektů trvale obydlených rodinných domů v místní části Olešná, systémem SBR (nízkozatěžovaná aktivace s aerobní stabilizací kalu a periodickým vypouštěním odsazené vyčištěné vody) se simultánním srážením fosforu a dálkovým monitoringem funkcí, dle PD. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů).

Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu SFŽP.

Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Olešná – soustava domovních čistíren odpadních vod.“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do čtvrtku, 31. května 2018 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 31. května 2018 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Termín k dokončení stavby je do 31.12.2018.

Komentáře