Poplatky za uložení ostatního a nebezpečného odpadu

Poplatky za uložení ostatního a nebezpečného odpadu na
SDO Němčovice:

Výkopová zemina 100 kg 50,– Kč
Stavební suť bez příměsí 100 kg 80,– Kč
Směsný domovní odpad 100 kg 140,– Kč
Azbestový odpad 100 kg 180,– Kč

Pneumatiky:
osobní 1 ks 40,– Kč
nákladní 1 ks 110,– Kč
zadní traktorová 1 ks 220,– Kč
nakladač 1 ks 250,– Kč
vzdušnice, duše 1 ks 36,– Kč

Nebezpečný odpad:
Znečištěné obaly rop. produkty 1 kg 12,– Kč
Emulze 1 kg 3,– Kč
Rozpouštědla 1 l 20,– Kč
Barvy, lepidla, pryskyřice 1 kg 20,– Kč
Izolační materiál 1 kg 10,– Kč
Nemrznoucí a brzdové kapaliny 1 l 30,– Kč
Olejové filtry 1 kg 12,– Kč
Čistící tkaniny znečištěné 1 kg 7,– Kč
Použité oleje 1 l 5,– Kč
Léky 1 kg 18,– Kč
Eternit 1 kg 10,– Kč
Fotochemikálie, kyseliny, zásady 1 kg 30,– Kč

Komentáře