Poplatek za psy zrušen


Při projednávání vyhlášky obce o místním poplatku za psy, s ohledem na zákonné změny, konstatovalo zastupitelstvo, že dosud stanovená výše poplatku 40 korun za psa je nedostačující.
Náklady na výběr tohoto poplatku, náklady na vedení evidence psů a na psí známky jsou podstatně vyšší. V loňském roce přišlo za psy do obecní pokladny celkem 1920,– Kč. Po diskusi, zda poplatek zvýšit nebo zrušit, bylo nakonec schváleno zrušení poplatku za psy, neboť obec držitelům psů na nic nepřispívá.
Většina psů v obci totiž slouží výhradně k ochraně rodinných domů. Naopak, obec upozorňuje občany, že bude podstatně přísněji než dosud postupovat proti těm, jejichž psi způsobí jiným občanům újmu na zdraví či škodu na majetku.

Autor: kafe
Zdroj: Rokycanský deník

Komentáře