Polygon chce nově separovat a také sbírat tetrapacky


Rokycansko/Sdružení obcí pro sběr odpadu na Rokycansku Polygon jednalo v úterý o situaci ve sběru separovaného odpadu. Jeho účastníci konstatovali, že sdružení dosáhlo v prvním pololetí letošního roku ve sběru plastů, skla a papíru uspokojivých výsledků.
Polygonu se podařilo nahradit dalších 40 kontejnerů v hodnotě 400 tisíc korun, které budou rozmístěny v obcích podle požadavků starostů. „Dostali jsme také krajskou dotaci ve výši 20 tisíc korun na projekt, zabývající se sběrem tetrapacků,“ sdělil předseda sdružení a hrádecký starosta Jaroslav Perlík. V první etapě chce Polygon umístit 47 kontejnerů na tyto nápojové obaly, a to především tam, kde je jejich výskyt nejčastější, tedy u škol, obchodů a ve sběrných dvorech. „Tento počin vylepší odměnu od firmy Eko – kom, která separovaný sběr odváží,“ doplnil němčovický starosta Karel Ferschmann.
Sdružení se také zabývalo výsledkem inventury dosavadních kontejnerů. Ze 64 členů zatím 12 obcí nedodalo Polygonu požadovaný inventurní seznam. „To je nicméně slušný výsledek. Kontejnery bez inventárního čísla ale nebudou od Nového roku vyváženy,“ upozornil Perlík.
Sdružení rovněž zjistilo, že tři z členských obcí dosud nemají smlouvu s Eko – komem. „Vzal jsem si to za úkol. Za takový odpad nepřicházejí peníze a jsme na tom škodní všichni,“ dodal Perlík.

Autor: (mat)
Zdroj: Rokycanský deník
IMAGE_00082.jpg

Komentáře