Podzimní nešvar – pálení listí


Vrcholí práce na zahrádkách, které jsou připravovány na zimu. S tím je spojeno i pálení spadaného listí, rostlinných zbytků nebo dokonce k plošnému vypalování trávy. A to je zakázáno.
Hasiči varují před možným vznikem požárů při těchto činnostech, obecní úřad upozorňuje občany, že pálením rostlinného odpadu se mohou dopustit přestupku. Nehledě na skutečnost, že pálením trávy nebo listí vzniká velice nepříjemný dým, který obtěžuje ostatní.
Přitom biologicky rozložitelný odpad ze zahrad by měl být přednostně kompostován v místě vzniku, jak to ukládá zákon o odpadech. V otevřených ohništích je možné spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž nesmí být kontaminovány chemickými látkami (zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší). Má-li občan větší množství spadaného listí nebo suché trávy, má možnost odvézt jej do obecního sběrného dvora (pro občany obce jde o bezplatnou likvidaci odpadu). Při spalování biologického odpadu může docházet k porušování hned několika právních norem souběžně (přestupkový zákon, zákon o odpadech, zákon o ochraně ovzduší, zákon o požární ochraně aj.). Je-li pálení jiného materiálu než povoleného zákonem oznámeno policii nebo hasičům, je pak událost oznámena příslušnému správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku. A podle stanovené kvalifikace v těchto případech hrozí pokuta až do výše 150 tisíc korun. V praxi se většina těchto incidentů zatím řeší domluvou. Naštěstí dosud nedošlo ani k žádným škodám. Závěrem lze konstatovat, že listí pálí především bezohlední a líní lidé.

Autor: kafe
051109-5.jpg

Komentáře