Plzeňský kraj v třídění předhonil Prahu


Ve vytíženosti třídění odpadu se za rok 2006 dostal Plzeňský kraj těsně před Prahu a je skutečnou jedničkou ve třídění papíru, skla, plastů a nápojových kartónů se svými 36,4 kg na obyvatele a rok. Průměr v republice přitom činí 28 kg vytříděného odpadu na hlavu a rok.
„Náš kraj patří řadu let ke špičkám v této oblasti, přitom nejlepší jsou naši občané v třídění plastů, kde jsme dosáhli 8,5 kilogramu na jednoho obyvatele kraje, ve sběru skla jsme po Vysočině druzí a ve sběru papíru po Praze a Libereckém kraji na třetím místě. Naproti tomu má kraj co dohánět v kategorii nápojových kartónů a silně pod průměrem jsme také v třídění bílého skla, což je ale dáno především velmi slabou sběrnou sítí na území regionu,“ uvedl Marek Sýkora z Regionální rozvojové agentury (RRA).
Do projektu třídění odpadu je dnes již zapojeno na 5481 měst a obcí ČR, což zahrnuje téměř 10 miliónů obyvatel republiky. Díky tomu bylo možné loni využít 436 tisíc tun odpadů, zatímco před pěti lety, kdy se projekt rozjížděl, to byla sotva čtvrtina.
Plzeňský kraj se zapojil v roce 2003. Jeho účastníky je Společnost Eko-Kom, a. s., Plzeňský kraj a RRA. Do roku 2006 bylo podpořeno 193 z celkem 501 obcí kraje, kdy jim formou výpůjčky bylo poskytnuto 972 nádob na tříděný odpad, což představuje zhruba 9,25 miliónu korun. Samy obce si musely ze svých rozpočtů pořídit dalších 259 sběrných nádob.

Projekt vstupuje do svého 5. ročníku

„V roce letošním v rámci již páté etapy projektu bude poskytnuta podpora dalším 15 obcím o velikosti do 499 obyvatel v podobě 44 sběrných nádob a stejnému počtu obcí o velikosti nad 500 obyvatel. Ty dostanou 68 sběrných nádob a dalších 33 si na toto konto musí opatřit samy. Ve finančním vyjádření to bude podpora ve výši 1,3 miliónu korun,“ nastínil Sýkora.
Projekt bude podporován i dalšími akcemi včetně soutěží mezi obcemi a městy kraje, která proběhla již loni. V obcích do 1000 obyvatel zvítězily Němčovice na Rokycansku a v kategorii obcí nad 1000 obyvatel to byly Štěnovice na jižním Plzeňsku.
„Zájem o soutěž byl velký, takže ji budeme vyhlašovat i tentokrát. Dále budeme podporovat i program pro školy, kdy karlovarské divadlo odehraje dvě desítky divadelních představení s tématikou třídění odpadů. Z další akcí lze jmenovat již třetí Barevný den, tentokrát ve vzduchu a to 5. května na letišti v Plasích, dále Dětský den v Nečtinech 9. června a konečně již čtvrtý ročník koncertu regionální kapel, který se uskuteční 11. srpna na náměstí v Dobřanech,“ dodal Sýkora.

Autor: Svatava Hernandezová
Zdroj: Právo
pravo2.gif

Komentáře