Plzeňané se naučili třídit


BAREVNÉ POPELNICE. V Plzeňském kraji loni v průměru každý občan vytřídil za rok necelých čtyřicet kilogramů odpadu. Je to nejvíce v celé zemi. Speciální barevné kontejnery jsou v devíti z deseti obcí.

Plzeň – Na každého obyvatele v Plzeňském kraji připadlo za loňský rok 36,4 kilogramu vytříděného odpadu – papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Podle statistik společnosti EKO-KOM, která oddělený sběr organizuje, je to nejvíce v celé České republice. O prvenství tak obyvatelé regionu připravili zatím vedoucí Prahu. „Naprosto nejlepší je Plzeňský kraj v třídění plastů, třetí místo mu patří v třídění papíru a druhé místo zaujímá v množství vytříděného skla,“ uvedla Martina Vrbová ze společnosti EKO-KOM.
Podpora třídění odpadu je jedním z cílů Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje (RRA). „Od roku 2003 jsme podpořili 193 obcí, kterým jsme poskytli celkem 972 nádob na vytříděný odpad,“ popisuje Marek Sýkora z RRA.
„Naopak mezi méně úspěšné patří kraj v třídění nápojových kartonů a bílého skla,“ upozorňuje Vrbová.
Změnit se to chystají například na Rokycansku. Sdružení obcí počítá s tím, že během roku rozmístí v okrese sedmačtyřicet nádob za téměř tři čtvrtě milionu korun. „Upřednostněny budou například školy, jídelny, ústavy, kde se tento druh obalu využívá ve větším množství. O finanční pomoc v tomto případě žádáme krajský úřad,“ uvedl starosta Němčovic na Rokycansku Karel Ferschmann.

Cíl: polovina odpadu v „iglů“

Do roku 2010 by organizátoři projektu chtěli dosáhnout toho, že se v kraji bude třídit polovina směsného odpadu. Ročně přitom podle propočtů jeden občan vyprodukuje 160 kilogramů odpadů. V letošním roce bychom se rádi v množství tříděného odpadu dostali na hranici čtyřiceti kilogramů, tedy jedné čtvrtiny,“ plánuje Marek Sýkora.
„Myslíme si, že toto číslo je reálné. Dokázal nám to i pokus, který jsme uskutečnili na skládce Vysoká. Ze směsného odpadu z jedné z obcí na Plzeňsku, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad a lidé je využívají, jsme dokázali ještě zhruba třetinu vytřídit,“ říká Václav Liška z odboru životního prostředí Krajského úřadu v Plzni.
Regionální rozvojová agentura letos podpoří dalších téměř čtyřicet obcí v kraji, kterým poskytne 112 nádob na tříděný odpad.
„Pokračovat bude i naše kampaň, která má upozorňovat na nutnost třídění odpadu. Zaměřit bychom se chtěli opět především na děti a mládež, kterým budeme tuto problematiku přibližovat formou her, soutěží nebo třeba divadelního představení,“ plánuje Marek Sýkora.
Do projektu třídění odpadů je v kraji v současnosti zapojeno devadesát procent všech obcí a 98 procent obyvatel.

* Vytříděný odpad
v Plzeňském kraji (v tunách)
rok 2004 2005 2006
papír 6197 7974 9175
plast 3795 4021 4579
sklo 4508 4992 5880
nápoj. karton 25 67 82

Autor: IVA HOSMANOVÁ
Zdroj: Mladá fronta Dnes
28556-mfdnes_logo.png

Komentáře