Petice vyjadřující zásadní nesouhlas se stavbou lávky


Zdejšímu obecnímu úřadu byla doručena petice občanů, kteří nesouhlasí se stavbou lávky přes Berounku. Podle petičního zákona bude ve lhůtě do třiceti dnů připravena pro petiční výbor odpověď. Peticí se bude také zabývat zastupitelstvo obce. Je však zajímavé, že na petičních arších přílohy petice je celkem devadesát čtyři podpisů, z toho přes šedesát z Kralup nad Vltavou, jeden dokonce z Frýdku-Místku. Z těch, kteří mají u řeky v Olešné chaty jsou tam podpisy z více než deseti chat. Např. rodina pana Kratiny, předsedy občanského sdružení Přátelé horní Berounky, se podepsala celkem desetkrát…

Důvodem nesouhlasu je údajně zásadní porušení životního prostředí, krajinného rázu údolní řeky a také údajné mrhání s finančními prostředky EU a státu.

Aniž bych chtěl předjímat o tom, o čem rozhodnou teprve zastupitelé obce, musím uvést k této věci:

1) K zásadní devastaci údolní nivy řeky Berounky v této lokalitě už došlo – v šedesátých letech výstavbou rekreačních chat, které ač celoročně obyvatelné nemají žádnou infrastrukturu, vše od jejich uživatelů odnáší pryč voda – splašky, odpadky, posekaná třáva, větve ad.

2) Zároveň musím upozornit na nález Ústavního soudu, který se vyjádřil, že na samosprávě společenství občanů by se měli podílet ti, kdo do tohoto společenství skutečně patří. To jsou obyvatelé, kteří v obci trvale žijí a tvoří relativně trvalou součást územního společenství osob. A občané Kralup ať využívají petičních práv u své samosprávy v Kralupech.

Karel Ferschmann, starosta obce

SWScan00251 (2).jpg

Komentáře