Peníze na tepelné čerpadlo


Obecně:
Tepelné čerpadlo je zařízení, které přečerpává tepelnou energii z teplotní hladiny okolního prostředí na teplotní hladinu použitelnou pro vytápění nebo chlazení.
Optimálně nainstalované tepelné čerpadlo pracuje s topným faktorem 4, to znamená, že při dodání (odběr ze sítě) 1 kWh energie získáme 4 kWh energie pro vytápění, tedy 75% potřebné energie získáme z okolního prostředí, ze země, vzduchu nebo spodní vody.
Jinak řečeno pro vytápění, ohřev TUV nebo chlazení používáme 75% energie z obnovitelných zdrojů.
Tepelná čerpadla dneška jsou technicky dobře propracovaná zařízení s dlouhou životností a návratnost vyšší investice je 5 – 10 let.
Teplo z hloubky země
Pro menší pozemky, kde nelze použít horizontální geotermální kolektor, je možné tímto způsobem získávat teplo z hloubky země. Využívá se přitom faktu, že v hloubce několika málo metrů pod zemským povrchem je teplota po celý rok konstantní. Trubky geotermálního kolektoru jsou vsunuty do vrtu hlubokého 50-100m a naplněny nemrznoucí směsí. Tepelná energie z vrtu je převáděna na vytápění stejně jako v předešlém případě.

Autor: kafe
apsimko_pic_tc_hz_08.gif

Komentáře