Parkúrové závody v Němčovicích

Sportovní klub – oddíl parkúrového skákání je provozován ve Stáji Straka Němčovice, předsedou oddílu je ing. Vladislav Straka, v jehož vlastnictví je celý místní jezdecký areál. Zde se nachází venkovní kolbiště, výběhy pro koně, krytá jízdárna o rozměrech 60 x 25 m a řadá stájí. V nich je ustájeno přes 30 jezdeckých koní, určených pro skokové závody. Ty se konají pravidelně v měsíci srpnu. Chloubou místního oddílu je řada velmi dobrých odchovů hříbat. Letošní zima je poznamenaná velkými teplotními výkyvy a malou zásobou krmiva, což má na svědomí loňské suché léto.
img5.jpg

img6.jpg

Komentáře