Novinky v obci

Kolmo a na kolech kol i autobusu jsme vyrazili na…

Kolmo a na kolech kol i autobusu jsme vyrazili na tradiční dvanácti kilometrovou trasu přes Radnice a Svaťák, kde byla zastávka na občerstvení v sedě (v Radnicích bylo občerstvení ve stoje – čaj a svařák) a pak dojezd zpět do Němčovic. Dva účastníci absolvovali trasu kolmo běžmo. Počasí nám přálo, svítilo na povel i sluníčko, silnice bez sněhu a ledu, dojeli a doběhli všichni v pořádku. Všem děkujeme za účast, děkujeme za svaťácký azyl v občerstvovně a přejeme Vám šťastný rok 2018!

Kolmo a na kolech kol i autobusu jsme vyrazili na tradiční dvanácti kilometrovou trasu přes Radnice a Svaťák, kde byla zastávka na občerstvení v sedě (v Radnicích bylo občerstvení ve stoje - čaj a svařák) a pak dojezd zpět do Němčovic. Dva účastníci absolvovali trasu kolmo běžmo. Počasí nám přálo, svítilo na povel i sluníčko, silnice bez sněhu a ledu, dojeli a doběhli všichni v pořádku. Všem děkujeme za účast, děkujeme za svaťácký azyl v občerstvovně a přejeme Vám šťastný rok 2018!

Další díl mikulášské nadílky máme za sebou. Teda hlavně děti….

Další díl mikulášské nadílky máme za sebou. Teda hlavně děti. Některé plačky (těch moc nebylo), některé s opovržením (to spíš ty starší puberťáci), většina si však dala záležet na přednesu a všechny děti pak obdržely od mikuláše, či anděla nadílkovou tašku s dobrotami. Následovalo plzeňské divadlo HISTRIO s pohádkou, která se všem moc líbila. Děkujeme.

Další díl mikulášské nadílky máme za sebou. Teda hlavně děti. Některé plačky (těch moc nebylo), některé s opovržením (to spíš ty starší puberťáci), většina si však dala záležet na přednesu a všechny děti pak obdržely od mikuláše, či anděla nadílkovou tašku s dobrotami. Následovalo plzeňské divadlo HISTRIO s pohádkou, která se všem moc líbila. Děkujeme.

Program: 1) Kontrola plnění minulých usnesení 2) Převody nemovitostí (nákup…

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody nemovitostí (nákup pozemku)
3) Vyjádření ke stavbě zdvojeného vedení – V430
4) Změna vyhlášky obce o odpadech – zvýšení poplatku na rok 2018
5) Proplacení faktury nad 50 tisíc Kč – UrbioProject
6) Inventarizační komise a plán
7) Rozpočtové provizorium
8) Rozpočtové opatření č. 6
9) Různé – Rozsvícení vánočního stromu, Vánoce v útulku, Silvestrovská jízda kolmo, Novoroční ohňostroj, ad.

Úřední deska

Povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve správním řízení přezkoumal žádosti o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky, které dne 8.2.2018 podal NOWASTAV akciová společnost, IČO 00565679, Malešická 2679/49, 130 00 Praha (dále jen „žadatel“). Číst více