Novinky v obci

O názvu obce Němčovice V průběhu historie bylo možné zaznamenat…

O názvu obce Němčovice

V průběhu historie bylo možné zaznamenat následující podoby názvu obce: Ratic de Nimsowiz (1240), Iwano de Nyemcziewicz (1370), Nemczowicz villa (1379), in villa Nyemcziewicz (1380), in villa Nyemczicz (1404), v Němčovicích (1498), ve vsi Niemczowiczich (1544), ves Němcžowicze (1650). Jazykovědci o významu názvu obce činí následující výklad: jméno Němčovice vzniklo kontaminací podob Němčice a Němcovice, což znamená „ves lidí Němcových“.
Podle Stanislava Kasíka z Heraldické kanceláře Dauphin, Roudnice nad Labem 2003.

Úřední deska

Upozornění občanům

Zastupitelstvo obce v souvislosti s neoprávněným užíváním veřejného prostranství, kdy občané mají dlouhodobě složený různý materiál (stavební materiál, palety, suť, dříví, odpad, apod.) na obecních pozemcích, které jsou specifikované v čl. III obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 o místních poplatcích, vyhlašuje pro nápravu tohoto stavu poplatkovou amnestii na tento zábor veřejného prostranství a to tak, že pokud bude veřejné prostranství uvedeno do původního stavu nejpozději do 31.3.2020, nebude jeho užívání zpoplatněno. Po tomto datu bude zábor obecních pozemků účtovat správce poplatku – obecní úřad, podle čl. V. OZV č. 2/2004, tj. sazbou 5 Kč za každý i započatý m2 a den užívání. Toto opatření se nevztahuje na občany, kteří dosud RD staví, nejpozději však do doby jeho kolaudace, příp. souhlasu s jeho užíváním vydaného SÚ.