Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě

Obec Němčovice zveřejňuje dokumenty v elektronické podobě a umožňuje nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce: http://www.radnicko.cz/

Občané členských obcí mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úřední hodiny Obecního úřadu Němčovice na Obecním úřadu Němčovice.

Více vizte v přiloženém dokumentu:

Oznámení o zveřejnění dokumentů MR

Komentáře