Oznámení o zasedání zastupitelstva

Obecní úřad Němčovice oznamuje, že v pátek, dne 22. března 2019 se koná od 19 hodin v místní restauraci veřejné zasedání  zastupitelstva obce

Program:

  • Kontrola plnění minulých usnesení
  • Úhrada faktur nad 50 tisíc
  • Schválení žádostí o dotace (radar, útulek)
  • Záměr prodeje lesní cesty v k.ú. Olešná u Radnic, postup prodej
  • Výběrové řízení na dodavatele DČOV
  • Rozpočtové opatření č. 1
  • Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ
  • Cenová nabídka v Olešné
  • Přihláška do soutěže Vesnice roku 2019
  • Různé: Velikonoce v útulku, Ukliďme svět, ad.          

               

Komentáře